Le Havre

07 avril 2017

 

 

Arrivée ce matin à Antifer

du tanker chinois

YUAN HUA HU

 

yuan hua hu 1

yuan hua hu 2

yuan hua hu 3

yuan hua hu 4

yuan hua hu 5